Privatlivspolitik   

Opslagsinformation  ·  Servicenyt  ·  Debat

29 april, 2016

Billigere at ringe i ferien i Europa

Stofa VIP Nyt informerer:

Billigere at ringe og gå på nettet i EU
Nye EU-regler betyder, at roamingtillægget - den tillægspris man betaler, når man bruger sin mobil i andre EU-lande - nu sænkes kraftigt.

20-40mbits.png
Den 1.maj 2016 bliver det billigere at bruge sin mobil i andre EU-lande. For fra den dato sænkes roamingtillægget, det tillæg, der tillægges den normale pris/mobiltakst i Danmark, når man ringer, sms'er eller går på nettet i EU.

De nye roamingregler, der vil gælde i alle EU-lande samt Norge, Island og Liechtenstein, træder i kraft den 1/5. De er første skridt i EU's afskaffelse af roamingtillægget i EU. Fra 15. juni 2017 bortfalder EU-roamingtillægget helt.

Privat – pris inkl. moms
Erhverv – pris ekskl. moms

Mobilpakke*
Forbrugs-afregnet maks.pris**
Mobilpakke*
Forbrugs-afregnet maks.pris**
Udgående opkald pr. minut
                   0,46
                   1,77
                   0,37
                   1,42
Indgående opkald pr. minut
                   0,10
                   0,46
                   0,08
                   0,37
SMS
                   0,18
                   0,55
                   0,14
                   0,44
Data pr. megabyte
                   0,46
                   1,86
                   0,37
                   1,49

* Mobilpakke-abonnement og forbrugsmængde, der er indeholdt i mobilpakke: Tale, sms, data i EU tæller ned fra kundens inkluderede mængde. Hertil kommer det nævnte EU-tillæg. Forbrugsmængde, der er udover mobilpakke i EU, opkræves til normal national takst + EU-tillægget. Samlet pris kan dog ikke overstige de oplyste maksimalpriser (se **).
** Tale, sms, data i EU opkræves til normal national takst i Danmark + EU-tillægget. Samlet pris kan dog ikke overstige en af EU fastsat maksimumspris. 

Forbrugsloft beskytter mod voldsomme mobilregninger
For at beskytte mobilkunder mod store regninger for dataroaming, er der et loft for den datamængde, man kan downloade til sin mobiltelefon over hele verden på 50 euro (eller det tilsvarende beløb i landets valuta), medmindre man selv har aftalt et andet loft med sin mobiloperatør. Man modtager automatisk en sms-advarsel, når man når op på 80 % af det aftalte beløb. Det giver tryghed på rejsen.
Næste år forsvinder EU-roamingtillægget helt
Ændringerne gælder for alle Stofas privat- og erhvervskunder med et mobilabonnement. Sænkningen af roamingtillægget fra den 1/5 er første skridt i EUs ønske om at roamingtillæg helt afskaffes. Dette sker pr. 15/7 2017. 

Ingen kommentarer: