Privatlivspolitik   

Opslagsinformation  ·  Servicenyt  ·  Debat

16 april, 2016

Copydan - Mæcen eller blodsuger

Vi har modtaget følgende fra tidligere FDA-formand:
Kære antenneforeningsformand og/eller -interesserede.

Copydan beriger sig på et helt urimeligt grundlag i forhold til landets 1,7 mio. kabel-tv-seere.

I vedhæftede artikel redegør jeg for sagen og dens sammenhæng.

Artiklen er sendt til et antal aviser.

Så må vi se, om de indser sagens vigtighed og bringer artiklen.

Artiklen er også sendt til Copydans ledelse.

Artiklen er videre sendt til Folketingets Kulturudvalg, der i dette forår både har behandlet en lovforslag, der implementerer EU-direktivet om forvaltningsorganer (L77, sådan nogen som Copydan) og aktuelt behandler et forslag om ændring af radio- og tv-loven (L138) med henblik på øget frit valg for tv-seerne. Der har, så vidt jeg har set, ikke være nogen henvendelse til Folketinget fra andre antenneforeninger eller sammenslutninger af sådanne. Så Folketinget regner nok ikke med, at sagen interesserer antenneforeningerne. Det vil jeg gerne rette op på.

Du er velkommen til at videresende artiklen til andre, bringe den på hjemmesider eller i foreningsblade – med angivelse af kilde som anført i artiklen.

Hvis du ikke mere beskæftiger dig med antenneforeningsforhold beklager jeg forstyrrelsen. Send mig en svarmail, hvis du vil slettes af min liste.

Med venlig hilsen

Poul Juul, formand

Ingen kommentarer: